ภาษาไทยใน Windows 2000

posted on 14 Jun 2010 11:04 by mindsoul
ปัญหา ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000


ผมเชื่อว่าคงมีอีกหลายๆ ท่านที่ประสบปัญหาในการใช้งาน Windows 2000 เช่นเดียวกับผม นั่นคือ ปุ่มปรับภาษาไทย ไม่สามารถใช้ปุ่ม Grave Accent หรือปุ่มที่มีสัญญลักษณ์ ( ' ) หรือบางคนอาจเรียกว่าเป็นปุ่มตัวหนอน

พยายามเซ็ทอย่างไรก็ไม่ได้สักที พอดีผมได้สอบถามเพื่อนคนหนึ่งชื่อ คุณสุชาติ บวรธรรมจักร ได้ให้ความอนุเคราะห์เล่าถึงเทคนิคในเรื่องนี้ และผมได้ทำตามก็สามารถแก้ไขได้จริง จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย..

  วิธีการกำหนดปุ่มปรับภาษาไทย Grave Accent
 1. คลิกเมนู Start คลิกคำสั่ง Settings เลือก Control Panel
 2. คลิกเลือกไอคอน Regional Options 3. ที่แท็ป General ในช่องล่างที่ชื่อว่า Language Settings for the system ให้คลิกช่อง Thai ให้มีเครื่องหมายถูก
 4. จากนั้นให้คลิกปุ่ม Set Default จะมีหน้าต่างปรากฏ ดังนี้ 5. คลิกเลือก OK จากนั้นกดปุ่ม Apply
 6. จากนั้น restart Windows
 7. หลังจากเข้า Windows ใหม่แล้ว ให้คลิกเข้าไปที่ Control Panel และ Reginal Options
 8. คลิกเลือกแท็ป Input Locales ให้คลิกปุ่ม Change 9. ในช่องล่าง Install Service ถ้าไม่มีภาษาไทยดังภาพด้านบน ให้คลิกปุ่ม Add เลือกติดตั้งภาษาไทยก่อน
 10. จากนั้นคลิกภาษาไทย เลือก Key Settings
 11. ในช่อง Hot Keys for input languages ให้คลิกเลือกรายการ Switch between input locales 12. จากนั้นคลิกปุ่ม Change Key Sequence จะได้ดังภาพประกอบ 13. จะมีช่อง Grave Accent ให้คลิกเลือก คลิกปุ่ม OK
 14. จากนั้นให้ restart Windows ใหม่

คำแนะนำเพิ่มเติม
ถ้าทำผิดขั้นตอน คำสั่งในการใช้ Grave Accent อาจไม่ปรากฏให้เลือกใช้งาน ดังนั้น ให้ลองทำดูใหม่อีกสักครั้ง และสำหรับหน้าต่างที่แสดงข้างบนในแต่ละหัวข้อ อาจมีความแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการติดตั้งภาษาไทยก่อนหรือหลัง
ที่มา -- IT-Guides.Com

edit @ 14 Jun 2010 11:12:56 by banpajan

edit @ 14 Jun 2010 11:39:29 by banpajan

Comment

Comment:

Tweet

จะติดต่อคุณสุชาติ บวรธรรมจักร ได้อย่างไรคะ

#1 By (58.11.2.168|58.11.2.168) on 2014-04-12 15:53